پرشین یو

» عکس های ترسناک – وحشتناک

این کیک های که توسط هنرمند خلاق و مبتکر طراحی شده.خوردن گوشت انسان وحشتناک است اما هنرمند آشپز  Annabel de Vetten از بیرمنگام آن را شبیه سازی می کند.! او از شکلات سفید برای سر نوزاد و پوست حیوانات استفاده می کند. کیک های او درعین حال بسیار خوشمزه هستند، و دچار هیجانی می شوید وقتی چشم ها، شما را از خوردن منع می کنند ولی بینی و زبانتان تشویق! او از فیلم های ترسناک در کار خود الهام می گیرد و آشپزخانه اش را در سال ۲۰۱۱ افتتاح کرده است.

3_1

4_1

5_1

6_1

7_1

8_1

9_1

10_1

11_1

13_1

main_1

0_1

1_1

2_1

 

عکس های بسیار تماشایی و بی نظیر هنگام فوران آتشفشان که یکی از قدرت های زیر زمین میباشد .

فوران آتش فشان کالبوکو در شیلی موجب تخلیه حدود ۴۰۰۰ شهروند از شهرها و روستاهای اطراف شد و مقامات درمورد خطرات خاکستر آتش فشان هشدار دادند.ستون دود قرمز رنگ شده با گذازه ها، گازها و خاکسترهای آتش فشانی! این تصاویر را از دست ندهید!

main_1 (1)

0_1

1_1

2_1

3_1

4_1

5_1

6_1

7_1

8_1

9_1

10_1

11_1

12_1

aks-tarsnak

 

ترساندن دیگران یکی از تفریحات ما شده است. در اینجا یک خانم ترسناک با قیافه زشت برای شما تهیه کرده ایم. واقعا دقت کنید به عکس خیلی ترسناکه. مثلا تصور کنید یک جایی باشید و یک نفر با این چهره جلوی شما باشهبرچسب ها